Mình muốn cha sẻ với các bạn một phương pháp tâmlinh mới.các bạn đưa con về Tứ Kỳ, hải Dương gặp nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên ( còn gọi là cậu Liên).Nên đến vào thứ 7 hoặc chủ nhật.Chỉ cần đến từ 5 lần trở lên con bạn sẽ tiến bộ rõ rệt.Đây là vấn đề tế nhị nên nếu bạn nào tin thì nên thử, còn không thì đừng nên bình luận gì cả.Con mình năm nay 3 tuổi rưỡi sau khi điều trị 5 lần ở đó giờ đã nói sõi và đã biết đọc một số chữ rồi đấy .