Cả nhà ơi, em bị mất răng cũng mấy năm rồi thấy lợi bị teo những kg biết xương đã bị tiêu chưa nữa. Em thấy nhiều trường hợp các bạn phải ghép xương trước khi cấy iplant rất phức tạp, em lo quá. Mất hai răng nhai như của em thì nên trồng răng implant hay bắc cầu răng sứ ạ. Ai đã làm rồi cho em xin ít kinh nghiệm, em cảm ơn.

Loading interface...