Bố mình bị tai biến đúng 1 tháng rồi, đang có dấu hiệu hồi phục. Mong mọi người tư vấn giới thiệu dùm bs châm cứu nào giỏi chịu đến tận nhà châm và cho thuốc đông y uống với. Mình rất sợ bố mình không thể hồi phục hay bị tai biến lần nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cám ơn mọi người xem tin và giúp dùm.