hic!các mẹ ơi!sao bây giờ trẻ con lại bị cận nhiều vậy nhi.hỉc!


làm sao để chúng nó đỡ cận thị vậy các mẹ ơi!


chắ nên khám định kì cho nó nhỉ!


mẹ nào cố vấn cho e với!


nên khám ở đâu nhanh mà tốt nhỉ?:)


nhìn bọn nó bị cận thương lam cơ@