Xin chào các chị, em lập topic mới để các chị vào cần gì tư vấn về chăm sóc da cũng như giảm cân, em sẽ trả lời nhé.. à ngoài ra cả việc bói toán nữa ạ. em ở Hà Nội ;;)