Thấy mấy chị em trong nhà, chị ruột rồi đến chị dâu, ai nuôi con cũng vất hết đó. Mấy nhỏ ốm đau suốt. Gần đây lại thấy bé Sóc nhà chị gái bị nghẹt mũi hơn một tuần rồi. Đúng cái tuổi ăn tuổi chơi mà thấy bé nói không ra hơi. Thương quá các chị à? Thấy chị ấy cũng cho uống nhiều thuốc, thuốc xịt cũng có mà không khỏi. Không biết có loại nào "công hiệu" mạnh hơn. Cả nhà bày giúp, để em về truyền kinh nghiệm lại cho chị gái.