Thưa Tiến Sĩ !


Chị gái em có cháu gái nay học lớp 1. Từ đầu năm để khuyến khích cháu học tất tốt, Ông bà cháu đã nói" Mỗi lần cháu Ông học giỏi được điểm 10 thì Ông thưởng cho 1 bông hoa " đồng tiền" nhé. (1điểm 10 =10.000 đồng) Bé rất hào hứng mỗi khi hôm nào đi học cô cho 10 điểm để về nuôi heo mau lớn. Xin hỏi Tiến sĩ, làm cách này có được không ạh?