Các bạn thành viên thân mến,


BTC chúc mừng các thành viên sau đã đoạt giải của tuần 4 nhé : =D>@};-


+ Thành viên thq =D>@};-


+ Thành viên vyhoa34 @};-


+ Thành viên ME BON =D>@};-


Giải thưởng
của các bạn sẽ là 01 phần quà với giá trị tiền mặt :
400.000 VNĐ.


Các bạn hãy pm lại thông tin về cho BTC theo nội dung sau nhé :


- Họ và tên


- Địa chỉ email


- Số điện thoại liên lạc


- Số tài khoản


Nếu trong thời gian 04 ngày kể từ ngày BTC thông báo, BTC không nhận được thông tin được giải cung cấp hoặc thông tin cung cấp bị thiếu/sai lệch, BTC không thanh toán được, BTC sẽ không chịu trách nhiệm. Lúc đó, giải thưởng của bạn sẽ do BTC quyết định.


Thân ái,


@};-@};-@};-


BTC