Các bạn thành viên thân mến,


3 bài dự thi có số lượt cảm ơn nhiều + nội dung hay tuần này chính là các thành viên có tên sau :


BTC xin chúc mừng :


- Thành viên Rivermoon2011


- Thành viên thunga1980


- Thành viên cunconnhobe


Các bạn hãy pm lại thông tin về cho BTC theo nội dung sau nhé :


- Họ và tên


- Địa chỉ email


- Số điện thoại liên lạc


- Số tài khoản


Nếu trong thời gian 04 ngày kể từ ngày BTC thông báo, BTC không nhận được thông tin được giải cung cấp hoặc thông tin cung cấp bị thiếu/sai lệch, BTC không thanh toán được, BTC sẽ không chịu trách nhiệm.


Thân ái,


BTC