Thưa TS Huỳnh Văn Sơn, bé nhà em được 3,5 tuổi. Bé đã ý thức dán được việc tiết kiệm: tắt điện khi đi ra khỏi phòng, tắt ti vi khi không xem nữa. Nhưng bé không chịu tắt quạt khi không dùng quạt nữa. Mặc dù em đã giải thích rất nhiều lần, nhưng bé luôn có ý kiến là: bật quạt để cho thoáng, mẹ không được tắt. Và bé rất ngoan cố, nhất quyết không chịu tắt quạt vì lý do của mình. Mong TS cho em lời khuyên trong trường hợp này của bé. Mong câu trả lời của TS.