Thông thường trẻ con thường chưa có ý thức về tiết kiệm, nên hay vòi vĩnh mẹ mua quà, đồ chơi một cách lãng phí, có mẹ khuyên con nghe, nhưng có mẹ không nghe, tuy nhiên mình nghĩ độ tuổi này chưa ý thức cao về tiết kiệm. Vậy chúng ta nên khuyên con như thế nào để con có ý thức tiết kiệm hơn?