Tiết kiệm là tốt nhưng quá tiết kiệm thì dễ thành keo kiệt. Bé từ nhỏ được dạy tiết kiệm sẽ hình thành thói quen tốt cho kế hoạch tài chính sau này nhưng phải dạy thế nào để bé biết tiết kiệm đúng mực, không quá chi li khi sử dụng đồng tiền?