Con gái lớn mình có cái tính hời hợt với tiền bạc, mẹ cho tiền tiêu còn lại hay nhét vào túi quần, hoặc để đâu đó,hoàn toàn không nhớ là mình còn, lại xin tiền khác. Có khi giặt quần áo tiền nổi trong máy giặt, mẹ nói hoài, nhưng tính con vẫn vậy, mặc dù cha mẹ không phải nhiều tiền, có lúc mẹ la rầy, con buồn lắm, nhưng vẫn y như vậy. Mình muốn chuyên gia giúp mình lời khuyên.