Thưa chuyên gia, trẻ bây giờ rất nhạy bén và tinh tế. Và mong chuyên gia cho em biết làm thế nào để trẻ không biết được tình hình tài chính của gia đình mình. Rất cảm ơn chuyên gia.