Bé mới hơn 2 tuổi vậy lúc này đã có thể dạy trẻ biết trân trọng giá trị của đồng tiền chưa? Có nên dạy trẻ biết giá trị của từng tờ tiền một không? có nên cho trẻ tiền để con tự mua đồ con thích không?