Mấy ngày nay con bé nhà mình (5 tuổi) đòi mẹ mua cho cái đồng hồ đeo tay (tự cuống lại) giống như bạn nó trong lớp có, trong khi ở nhà bé có mấy cái đồng hồ điện tử mẹ đã mua (màu xanh, màu đỏ), thấy vậy mẹ nói con đã có rồi, mua làm gì nửa, con bé kiên quyết nói là: con muốn cái đồng hồ kia, mẹ mua cho con đi. giải thích cách nào con bé cũng không chịu, mình bảo nay mẹ còn ít tiền, để lãnh lương mẹ mua cho con. Thế là con bé hỏi hoài: Mẹ lãnh lương chưa, con buồn quá hà, mẹ lâu lĩnh lương quá hà! thật ra mình không muốn mua cho con, vì con chưa biết xem đồng hồ, hơn nửa con đã có rồi nhưng bỏ ở nhà, có đeo đâu, nay lại đòi nửa, biết là vài hôm lại bỏ lăn lốc thôi, thật là lãng phí. Làm cách nào để cho con bé không đòi mua đồng hồ kia nửa?