Trong xã hội hiện đại ngày nay. Đồng tiền đã không còn xa lạ đối với các bé. ( Từ 3-5 tuổi - là bé đã có thể xác định được đâu là tiền?) Vậy tôi muốn hỏi khi nào thì nên dạy cho trẻ biết cách quản lý tiền? Và dạy cho trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền? Và phải dậy bằng cách nào đây ạ?