Bé nhà em còn nhỏ, mới hơn 2 tuổi thôi nên điều em băn khoăn là ngay tùe bây giờ phải dạy trẻ biết tiết kiệm như nào và tác dụng của tiết kiệm đối với cuộc sống?