Thưa tiến sĩ,


Như tiến sĩ đã trở lời trong 1 topic ở trên thì chúng ta nên cho trẻ (trẻ tiểu học) tiền tiêu vặt. Vậy làm thế nào để trẻ biết quản lý tiền tiêu vặt ah? Chẳng may, trẻ sử dụng tiền vào những mục đích không lành mạnh thì sao?