Mua cho con 1 con heo đất nho nhỏ để con bỏ tiền tiết kiệm. Nhưng 1 hôm thấy mấy 300.000 đ để trong túi áo, dò hỏi mới biết chính con đã lấy số tiền đó để nuôi heo. Mong Chuyên gia tư vấn có nên tiếp tục cho con nuôi heo đất?