:)Xin chào chuyên gia!


Nếu như Bé đã để giành được một số tiền nhưng Ba Mẹ đang cần tiền để dùng vào một mục đích nào đó thì có nên mượn tiền tiết kiệm của con không ạ?


- Nếu không thì tại sao?


- Và nếu được thì phải giải thích thế nào để các con vẫn duy trì việc bỏ ống heo tiết kiệm?


Mong được tư vấn từ chuyên gia và các Mẹ thông thái.