Thưa Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn,


Tôi có cháu đang học lớp 6. Tôi rất muốn dạy cháu cách quản lý đồng tìên. Vì vậy tôi thường cho cháu tự bán hàng tạp hóa tại nhà, tự cất giữ và quản lý tiền thu được. Nhưng chồng tôi lại không cùng chung quan điểm với tôi. Liệu bé tiếp xúc và quản lý đồng tiền lúc này có là quá sớm không ạ?


Cảm ơn Tiến sĩ.