Tôi đọc được một số thông tin nói rằng " Dạy trẻ biết tiêu tiền không bao giờ là sớm". Nhưng tôi muốn hỏi nên dạy cho trẻ biết tiêu tiền ở độ tuổi nào là thích hợp nhất ? Từ tuổi nào mới nên cho con tiếp xúc với tiền bạc? Biết về tiền quá sớm liệu có làm cho trẻ hư không ? Với đứa con 5 tuổi của mình tôi đã có thể dạy con và cho con tiếp xúc với tiền được chưa?