:)Thưa Tiến Sĩ!


Giúp con trẻ học hỏi được những điều đúng đắn - biết quý trọng đồng tiền là điều cần thiết nhưng có nên chăng: để cho trẻ tự quyết định về tiền của chúng từ khi còn nhỏ, có nên chăng cho con tự lựa chọn vấn đề chi tiêu


Mong được tư vấn từ Tiến Sĩ ạ.