Bé nhà tôi 16 tháng tuổi, cháu rất thích lục ví của mẹ hay của ba để lấy tiền ra nghịch, những lần đó tôi đều nhẹ nhàng đem cất đi và hướng cháu sang 1 hoạt động khác nhưng ông xã nhà tôi thì lại rất chiều con, con đòi là thường lấy tiền ra cho con nghịch, việc làm đó có ảnh hưởng gì không ạ? tôi nên nói như thế nào để chồng thay đổi cách chiều con