Khi con vào tiểu học có những lúc bố mẹ có việc đột xuất không đón con về được và cũng không nhờ được ai đón con về vì thế bố mẹ thường cho con 1 ít tiền để con dự trù trong người những lúc cần đến như đi xe ôm, hay con bị đói phải mua đồ gì đó để ăn. Nhưng làm sao để bố mẹ có thể kiểm soát được số tiền đó con tiêu có đúng không? Chẳng lẽ ngày nào về nhà bố mẹ cũng hỏi hôm nay con có tiêu tiền gì không?