Thưa tiến sĩ,


Tôi biết, tiết kiệm tiền bằng cách nuôi heo đất là một việc nên làm nhưng trẻ kiếm đâu ra tiền để nuôi heo đất là một việc làm tôi trăn trở. Xin tiến sĩ chỉ giúp một số cách thiết thực để trẻ có tiền nuôi heo mà qua đấy có thể giáo dục được trẻ về giá trị của đồng tiền, của sức lao động.


Tiến sĩ có thể trả lời cho các độ tuổi khác nhau được không ạ? Hiện con tôi 3.5 tuổi.