Thưa Tiến Sỹ:


Nếu như một dịp Lễ Tết mà bé được lì xì những khoảng tiền hơn lớn thì mình có nên cho bé nhận không? Mình phải xử lý những tình huống đó như thế nào ạ?