Nếu có một bà mẹ nào đó khoe rằng đã nuôi con suốt 1 năm ròng bằng sữa mẹ và sữa ấy được vắt, bảo quản trong tủ lạnh suốt chừng ấy thời gian thì các mẹ có nể phục mẹ ấy không nè?


Loading interface...