Mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi phòng GD-ĐT các quận huyện, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa cho năm học mới 2021-2022.

Theo  đó, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cho năm học mới của trường gồm cán bộ quản lý, giáo viên, ban đại diện cha mẹ học sinh.

Những người này có trách nhiệm nghiên cứu kỹ thông tư số 32 của Bộ GD-ĐT, các clip thông tin, thông tư 25, các văn bản và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND TP; sách giáo khoa lớp 1, 2 và 6 được các nhà xuất bản cung cấp theo danh mục của bộ phê duyệt... để chuẩn bị ý kiến nhằm tham gia thảo luận trong cuộc họp lựa chọn sách giáo khoa của trường.

Loading interface...Chuyên gia thẩm định sách giáo khoa lớp 6 - Nguồn ảnh: vtc

TP.HCM yêu cầu sách được chọn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của thành phố. Nội dung hướng đến việc giáo dục tư tưởng, truyền thống, lối sống cho học sinh, giúp các em sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội; tự hào với văn hoá, truyền thống năng động, sáng tạo của thành phố.

Kiến thức sách giáo khoa cần hiện đại, có giá trị thực tiễn, đáp ứng nhu cầu hội nhập với khu vực, quốc tế; hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, việc chọn sách phải phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học, năng lực và trình độ của giáo viên, đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá.

Tuy nhiên, theo ý kiến nhiều nhà chuyên môn, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa không cần sự có mặt của ban đại diện hội cha mẹ học sinh. 

Hiện tại, một số lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 6 chưa tuyển sinh thì lấy đâu ra ban đại diện hội phụ huynh để duyệt sách. Còn nếu lấy đại một ban đại diện cha mẹ của trường thì liệu họ có đủ nhiệt tình để nghiên cứu một bộ sách mà con họ đã qua tuổi để học?

Loading interface...

Hơn nữa, giáo viên vì trách nhiệm chuyên môn cần dành thời gian để đọc đi đọc lại bộ sách. Trong khi đó, phụ huynh làm sao có thời gian để nghiền ngẫm bộ sách gắn với cả tương lai của một thế hệ. Chưa kể là không phải cha mẹ học sinh nào cũng đủ trình độ, chuyên môn để có thể đưa ra những ý kiến đóng góp chính xác về bộ sách, đặc biệt là về cấu trúc chương trình, nội dung kiến thức, tính khoa học, giáo dục của ngữ liệu... Cho dù có đầy đủ những yêu cầu về trình độ thẩm định chăng nữa nhưng để nhìn được định hướng phát triển giáo dục trong tương lai bắt đầu từ bộ sách giáo khoa lớp 1 thì đến chuyên gia còn phải cân nhắc chứ nói gì đến đại diện phụ huynh.  

Vì vậy, nên chăng hội đồng chọn sách chỉ nên gồm cán bộ quản lý, giáo viên và một vài nhà chuyên môn được trường mời đến?