Sau nhiều năm đi làm nhưng giờ gầy quá , 1m74 mà có 56 kg thôi . nhiều người cứ chê gầy còm , nhìn yếu quá.


Mình có tìm hiểu viên tăng cân hoa bảo . Nhưng trước khi mua , mình lên đây tham khảo 500 anh em , xem có ai dùng chưa. cho xin review , mình lần này quyết tâm lên cân