mình cũng đang muốn giảm mỡ bụng đây, hic, ngồi suốt nên bụng mỡ ghê, haizzz