hình ảnh

"Các axit amin thiết yếu cung cấp năng lượng cho sự tổng hợp protein cơ bắp cho phép cơ thể bạn thực hiện, phục hồi và phát triển. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung các axit amin thiết yếu trước khi tập luyện có thể tăng phản ứng Anabolic (Xây dựng cơ bắp) của cơ thể bạn khi tập thể dục!"

Thực phẩm Bổ sung EAA là gì?

Các chất bổ sung axit amin thiết yếu được tạo thành từ các axit amin cụ thể được coi là thiết yếu. Trong số 20 Axit amin, 9 Axit được coi là Cần thiết với Leucine, Valine và Isoleucine - BCAAs - là một trong những EAA được biết đến nhiều nhất. Hãy nhớ rằng tất cả BCAA đều là EAA, nhưng không phải tất cả EAA đều là BCAA.

Chín axit amin thiết yếu là gì?

Lysine

Histidine

Threonine

Methionine

Valine

Leucine

Isoleucine

Phenylalanine

Tryptophan

Điều gì tạo nên một axit amin "cần thiết?"

Chúng ta cần Amino Axit vì tất cả các lý do quan trọng và trong khi cơ thể chúng ta có thể tự sản xuất một số axit amin, thì có những loại khác lại không thể. Axit amin thiết yếu là những Axit amin mà cơ thể chúng ta không thể tạo ra; do đó, cần phải tiêu thụ thông qua thực phẩm, thực phẩm bổ sung hoặc cả hai.

Nếu bạn không nhận được đủ Axit Aminos thiết yếu từ chế độ ăn uống của mình, thì việc thiếu hụt có thể tồn tại, thì việc bổ sung Axit amin thiết yếu hoặc Bổ sung axit amin chuỗi nhánh là một ý tưởng tốt.

Bổ sung EAA để làm gì?

Các axit amin thiết yếu Tổng hợp protein cơ bắp (MPS) và Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung EAA trước khi bạn tập luyện có thể cải thiện Phản ứng tập thể dục đồng hóa của bạn.

Uống Bổ sung EAA trước, trong hoặc sau khi tập luyện của bạn có thể tạo ra sự gia tăng Tổng hợp Protein có thể tạo ra sự cân bằng protein tích cực và dẫn đến trạng thái xây dựng cơ bắp (đồng hóa) cho phép bạn phục hồi và xây dựng cơ bắp dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bổ sung axit amin thiết yếu?

Tôi khuyên bạn nên uống EAA Chất lượng cao một chút trước và trong khi bạn tập luyện hoặc thi đấu. Phương pháp này đảm bảo rằng bạn có EAA trong cơ thể của mình trước và trong khi tập. Tôi cũng khuyên bạn nên chọn Thực phẩm bổ sung axit amin thiết yếu có bổ sung chất điện giải để giúp đối phó với bất kỳ thách thức hydrat hóa do tập thể dục nào mà bạn có thể gặp phải.