Hôm nọ tớ vừa được miễn phí trải nghiệm 1 lần xông đá muối hồng ngoại thấy rất thích, Có mẹ nào đi nhiều chưa vào đây buôn bán tý nhớ