Không nói dài dòng, các comment trước mình cũng đã khóc than kể lể nhiều lắm rồi. Sau một thời gian thư giãn thả lỏng, bây giờ mình tiếp tục chương trình tuyệt thực lần thứ 2 (lần trước cách đây gần 3 tháng).


Chị em nào có cùng chí hướng thì đi theo với mình cho vui và thêm động lực.


Mình sẽ thường xuyên up bài cho khí thế. (Lần đầu tiên lập top tt mọi người đừng ném đá nhé).