Tình hình là cả nhà em bây giờ béo quá nên em tìm mua cái máy tập tai nhà nhưng chưa biết mua loại nào. Các mẹ thông thái giúp em với. Em cảm ơn các mẹ:Rose::Rose::Rose: