Có mẹ nào đã dùng miếng dán giảm mỡ bụng mỡ đùi MYMY WONDER PATCH của hàn chưa ạ cho e xin ý kiến vs