1 hộp 30v mà đến 1.050.000 quá chát lun, dù sao cũng chúc mừng mn giảm cân, mình LC 2th cũng giảm tầm 10kg á