Em chán cái topic do em lập ra ghê gớm. toàn quảng cáo bàn ra chứ không tập trung chuyên môn.:Sad:


Em mong topic này lập ra không bàn về chỗ học hay giờ tập ở bất kỳ đâu. chỉ share nhạc, tip tập môn này hiệu quả v.v


Thường khi đi tập môn này, ngoài mục đích giảm eo giảm cân, mọi người thích học trong 1 buổi học như thế nào? 1 khóa gồm những gì? thể loại nào mọi người thích nhất?