mình mún lập top này để có mẹ nào mún giảm cân chung thì cùng nhau giảm, đông ng có khí thế hơn.


vào đề nhanh:


cao 1m6


nặng 51 kg


mình mún giảm trong 3 tuần phải dc 44 kg tức là ép 7 cân


mình sẽ xem top này như nhật ký để mỗi ngày vào đây viết lại cũng như học hỏi các mẹ.


kế hoạch giảm cân của mình là sẽ tuyệt thực trong 3 ngày đầu tiên :D cố lên nào


up vài tấm hình lấy tinh thần