Tôi đang định giảm khoảng 3 đến 4 kg. đã nghe bạ bè tư vấn, nhưng thấy rằng để giảm thì có thể được, nhưng để giữ được thì khó. Có Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ dùm.


Cảm ơn