@};-@};-@};-@};-@};-@};- e đã từng bếu lắm, sinh xong 2 năm mà không làm cách nào giảm được về thời con gái. các ngấn mỡ thừa cứ nổi lên cồm cộm,. Cũng tập thể dục, cũng uông giảm cân mà k ổn. đến lúc bôi cái này thấy ngon hơn, có đang giảm đi thấy hay nên lôi về bán . mẹ nào cũng bị như e vào bôi thử đi. cũng không quá đắt đâu