Em 1m55 ... Trước em béo lắm , nhưng sau 1 thời gian tích cực nhịn ăn thì giảm còn 45kg . Người thì vừa rồi nhưng mặt vẫn như cái bánh chưng . Em thủe mọi cách ko làm sao cho gầy bớt lại được . Các chị các mẹ giúp em với .:((