Năm nay tôi 24 tuổi, nghiện thuốc lá được 4 năm rồi. Tôi bứt đầu hút từ năm học lớp 12, giờ muốn bỏ hẳn bằng dạng Nước súc miệng có được không vì tôi đã thử rất nhiều cách rồi.


Thấy nghệ sĩ Công Lý có nói về Nước súc miệng Hoa Nam cai thuốc lá này. Ae đi trước đa ai dùng chưa, cho mình xin ít đánh giá. Thấy đâu loại này có mùi quế.


Loading interface...


https://youtu.be/TSERvrG2_84


Cảm ơn ae