Có lần đi mát-xa mát-gần :Battin ey: , được các ẻm thao tác bằng mấy cục đá, các mẹ có biết mua mấy cục đá đó ở đâu không ?


Chỉ dùm tôi với, tôi muốn ... vợ chồng tôi mát-xa lẫn nhau :Laughing: khỏi ra ngoài tốn kém :Donttella:


Cám ơn các mẹ nhiều.