Mọi người ở đây có ai gầy mà muốn tăng cân như em chưa ạ, em có tìm hiểu thấy nhà thuốc Đông Y Trúc Sen Đường ở Hưng Yên có sản phẩm thuốc với trà tăng cân Tâm Tỳ Vương, thấy phản hồi trên website có vẻ khá tốt, vậy ai dùng sản phẩm này chưa, cho em ý kiến với?


Vì liên quan sức khỏe nên ai đi qua cho em xin ý kiến với hen. Em cảm ơn