Các mẹ ơi em sinh bé đã được 1 năm rồi mà cái bụng vẫn không chịu biến đi (thảm hại lắm) nên em quyết định đi đánh bụng, nhưng chỉ đến tiệm 2 lần thì nản quá (làm biếng). Vậy mẹ nào biết có ai đến tận nhà để phục vụ cái khoảng này thì chỉ cho em với, em biết ơn lắm lắm. Hy vọng sẽ lấy lại những gì đã mất trước tết.