E thì hình thức cân đối. Cao và xinh.Mỗi tội vòng 1 nhỏ.Lúc chưa có con còn nhìn thấy ngực.Bây giờ sinh 2 đứa rồi thì chỉ nhìn thấy ngực khi mặc áo nâng ngực.Còn không thì chẳng nhìn thấy gì cả.Chỉ nhần thấy 2 đầu ti.các chị có biệ pháp ăn uống hoặc biệ pháp khắc để cải thiện vòng 1 không.Lâu lắm rồi em chẳng dám đi bơi vì ngại.Ngực chẳng có gì cả