Mình vừa đẻ con được mấy tháng, nghe nói tập ở trung tâm này thích lắm, chỉ cần mua thẻ là được dùng tất cả các dịch vụ và bộ môn thể dục... Ko biết ở đây có mẹ nào tập chưa, cho mình xin ít kinh nghiệm với. Mình muốn mua thử 1 thẻ 1 tháng tập xem thế nào, ai có mà ko dùng thì thanh lý cho mình với nhé.