Các mẹ đã có ai mua & sử dụng máy Tio Doctor chưa thì cho em nhận xét với ạ. Dùng có thấy đỡ đau các khớp,...không ạ?